Rijnwoude stelt grenzen aan kosten RijnGouweLijn

Rijnwoude, 25 oktober 2004

De Rijnwoudse gemeenteraad voelt er niets voor extreem veel te bouwen om de RijnGouweLijn maar betaald te krijgen. Dat blijkt uit de algemene beschouwingen die de fracties gisteren hebben ingeleverd.

Rijnwoude moet samen met de andere gemeenten aan de sneltramlijn betalen voor de aanleg. Maar dat heeft z'n grenzen, vinden de fracties. Het mag niet zo zijn dat Hazerswoude-Rijndijk wordt dichtgebouwd om maar voldoende geld voor de RijnGouweLijn los te krijgen.

De CDA-fractie heeft opgevangen dat de bijdrage die de provincie van Rijnwoude vraagt, 'nog schijnt te groeien'. Zowel CDA als D66 willen dan ook van B en W weten welk bedrag Zuid-Holland van de gemeente vraagt. Wat het CDA uit de visie voor de Oude-Rijnzone opmaakt, is dat de provincie de gemeente 'niet serieus neemt' en het gebied wil 'volproppen' met huizen. Rijnwoude moet vasthouden aan wat zij eerder in de structuurvisie heeft vastgelegd, vindt de fractie.

Ook coalitiegenoot PvdA maakt zich zorgen. In plaats van de 1000 woningen die Rijnwoude voor ogen heeft, mikt de provincie op het dubbele. "Rijnwoude is en moet een dorp blijven in het Groene Hart", zegt de partij. Wat Zuid-Holland nu doet, is een bedrag per gemeente bepalen, zonder te kijken naar het aantal huizen dat kan worden gebouwd. De omgekeerde wereld, vindt de PvdA. "De lightrail moet er komen voor de mensen, maar de mensen moeten er niet komen voor de lightrail."

Coalitiegenoot SGP/CU en oppositiepartijen VVD en D66 komen tot een eensluidende conclusie. Zo stelt D66: "We gaan geen flats bouwen om de trein vol te krijgen." Zwicht niet voor druk van bovenaf, drukt SGP/CU het college op het hart. Bouwt Rijnwoude zoveel huizen als Zuid-Holland wil, dan is het volgens de VVD afgelopen met het groen tussen Oude Rijn en spoorlijn. Een bijkomend risico vindt de fractie dat dat nieuwe dorp gaat concurreren met de winkelcentra in Koudekerk en Hazerswoude-Dorp. "De inrichting van de Oude-Rijnzone mag niet bepaald worden door de RijnGouweLijn", oordeelt de VVD.

Bron: Rijn en Gouwe