Gedeputeerde Dwarshuis niet 'met blanco sheet de regio in'

Regio, 7 oktober 2004

Dichtgetimmerd zijn de eerste ontwerpen voor de Oude-Rijnzone allerminst. De schetsen die vanaf volgende week worden besproken, zijn juist bedoeld om de tongen los te maken. Dat vindt gedeputeerde Dwarshuis van Zuid-Holland, die is belast met de uitvoering van het Oude-Rijnzoneproject.

Dat plan mikt op een flinke herinrichting van het stroomgebied van de Oude Rijn tussen Leiden en Bodegraven. Hoe de herinrichting er uit gaat zien, is ook voor de gedeputeerde een vraag. Dat moet de regio in de komende maanden onder leiding van de provincie uitknobbelen. Dat nog geen publieksbijeenkomsten zijn belegd, is volgens de gedeputeerde logisch. "Er liggen nog geen concrete plannen waarop inspraak mogelijk is. Je moet eerst iets hebben om de gedachten van mensen te activeren. Ik ga niet met een blanco sheet de regio in. Er moeten een paar mogelijkheden op tafel liggen voor je ergens over kunt praten."

Helemaal vrij is de regio niet met het plannen bedenken. "Die randvoorwaarden staan in het streekplan Oost, dat in november vorig jaar is vastgesteld. Het gaat dan onder meer om het aandeel groen dat er moet zijn, de waterberging, de cultuurhistorische waarde. En de Nota Ruimte van minister Dekker is ook duidelijk. Het is wel ingewikkeld. Om iets te noemen; we moeten de woningbehoefte uit de andere delen van het Groene Hart opvangen." Omdat elders strenge regels gelden voor het bouwen buiten de dorpen, moet de Oude-Rijnzone die woningzoekenden kunnen onderbrengen, licht de gedeputeerde toe.

Daarmee houdt het niet op. Dwarshuis vermeldt de sneltram RijnGouweLijn, die genoeg geld én voldoende reizigers nodig heeft. "Het is nog te vroeg om te zeggen of dat lukt. Wat we nu doen, is kijken hoeveel de Oude-Rijnzone kan hebben zodat er toch water en groen overblijft. Dat is complex, want binnen het hele gebied moet geld worden verdiend. We willen namelijk ook de uitplaatsing van bedrijven kunnen betalen." Maar zij rekent erop dat de overheden dat niet alleen hoeven oplossen. Ook marktpartijen als bedrijven en projectontwikkelaars wil zij bij de uitvoering betrekken.

Bron: Rijn en Gouwe