Nieuws van september 2004

'Laatste uur vrij parkeren' verdwijnt in Alphen

29-9-2004Gratis parkeren in het centrum van Alphen aan den Rijn is binnenkort helemaal niet meer mogelijk.
Lees verder »

Kamer van Koophandel organiseert Startersdag

29-9-2004Het starten van een onderneming is net topsport, meent de Kamer van Koophandel. Als beginnende ondernemer zijn er heel wat hordes te nemen, klippen te omzeilen, problemen te tackelen.
Lees verder »

Zoeterwoude presenteert zich op televisie

28-9-2004In opdracht van de gemeente Zoeterwoude is voor de televisieserie Focus op ..." een aflevering over Zoeterwoude gemaakt. In dit programma wordt de aandacht gevestigd op het ondernemende karakter van de gemeente.
Lees verder »

Maandag een stille tocht voor Savanna

28-9-2004Savanna wordt begraven op de Oosterbegraafplaats in Alphen aan den Rijn . Daarnaast organiseren buren een stille tocht als protest tegen haar 'oneerlijke dood'. Zij willen daarmee ook de 'falende hulpverlening' aan de kaak stellen.
Lees verder »

Rijn en Wouden Popprijs krijgt vervolg

27-9-2004Na het succes van de vorige Rijn en Wouden Popprijs hebben vier jongerencentra besloten wederom de popprijs te organiseren in Rijnwoude en Zoeterwoude. De bandjescompetitie zal vier voorrondes en een finale behelzen. De inschrijvingen zijn inmiddels van start.
Lees verder »

Karel de Kroon van de Koning ook weer naar Hazerswoude-Rijndijk

27-9-2004Na het grote succes van vorig jaar, komt ook dit jaar het vervolg van de kindermusical 'Karel de Kroon van de Koning' op bezoek in Hazerswoude-Rijndijk.
Lees verder »

Celstraf geëist tegen cocaïnebende

25-9-2004Een klein onderzoek naar illegaal vuurwerk dat de politie op het spoor bracht van een 35-jarige Benthuizenaar, leidde dit jaar uiteindelijk tot het oprollen van een drugsbende van tenminste vijftien personen.
Lees verder »

Toch nog onderzoek naar tunnel voor Gemeneweg

24-9-2004Het gemeentebestuur gaat onnderzoeken of het toch nog mogelijk is een tunnel voor de Gemeneweg aan te leggen op het kruispunt in Hazerswoude-Dorp. De raad naam een voorstel van D66 hiervoor aan.
Lees verder »

Raad akkoord met ruimen van graven

24-9-2004De gemeenteraad van Rijnwoude is akkoord gegaan met het ruimen van 93 graven op de begraafplaats in Koudekerk. Alleen de SGP/CU was tegen. Deze maatregel is nodig omdat er ruimtegebruik is op de begraafplaats.
Lees verder »

VVD wil brug dicht houden in spits

24-9-2004De VVD heeft het College van B&W gevraagd te onderzoeken of de Koudekerks Brug in de spits dicht kan blijven. Door de files in de nauwe straten ontstaan er nu te veel gevaarlijke situaties.
Lees verder »

GS: vergunning voor bouw boerderij niet tegen regels

24-9-2004Rijnwoude heeft geen regels overtreden toen zij agrariër Kerkvliet toestemming gaf een nieuwe boerderij te bouwen aan de Zuiddijk in Hazerswoude-Dorp. Projectontwikkelaar Schaap van voorheen Slootweg BV heeft dan ook geen gelijk als hij die vergunning aanvecht. Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland gezegd. Zij wijzen de bezwaren van Slootweg tegen de bestemmingsplanwijziging af.
Lees verder »

PvdA-kernenberaden in Hazerswoude en Benthuizen

24-9-2004Eind september komt het kernenberaad van de Rijnwoudse PvdA-fractie weer naar Hazerswoude en Benthuizen. Actuele onderwerpen op het programma zijn het nieuwe centrumplan voor Hazerswoude Rijndijk, de bezuinigingen opgenomen in de gemeentebegroting van 2005 en het nieuwe bestemmingsplan voor Benthuizen.
Lees verder »

Ook Koudekerks Beraad wil bouwen

24-9-2004De PvdA heeft onlangs een Koudekerks Beraad georganiseerd over de Structuurvisie van Rijnwoude in het algemeen en locatie Bos Beton in het bijzonder. Het Koudekerks Beraad is een groot voorstander van het bouwen op de locatie Bos. Men riep de fractie van de PvdA op een visie te ontwikkelen op woningbouw in Koudekerk en vroeg met name aandacht voor betaalbare huizen.
Lees verder »

Fraude bij waterschapsverkiezingen

23-9-2004Bij de waterschappen Delfland en Rijnland hebben respectievelijk twee en drie kandidaten fraude gepleegd om op de stemlijst te komen voor de waterschapsverkiezingen die beginnen op zaterdag 25 september.
Lees verder »

Nog steeds onenigheid met Rijkswaterstaat

23-9-2004DE gemeente heeft nog steeds problemen met Rijkswaterstaat over de overdracht van de Rijndijk en de damwand langs de Rijndijk.
Lees verder »

Verkoop grond levert veel geld op voor Rijnwoude

23-9-2004De gemeente Rijnwoude heeft 1,15 miljoen euro ontvangen. Dit bedrag was de opbrengst van grond aan boomkwekers in het PCT-terrein in Hazerswoude-Dorp.
Lees verder »

Johann Olav Koss bij B.S.C.’68 als ambassadeur van Righ To Play

23-9-2004Erik Pos ondertekent zaterdag a.s. als vertegenwoordiger van Pos Kaart de overeenkomst, waarbij de firma zich voor drie seizoenen als medehoofdsponsor van de seniorenselectie aan B.S.C.’68 verbindt.
Lees verder »

Veiligheidswijzer 2004-2005 is uit

22-9-2004De politie Hollands Midden, de regionale Brandweer, de GGD Zuid-Holland Noord en Midden Holland en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen brengen de Veiligheidswijzer 2004–2005 uit. Het boekwerkje informeert over aspecten van veiligheid, bereikbaarheid en taken van de verschillende samenwerkende diensten.
Lees verder »

Gemeente Rijnwoude overtreedt milieuregels

22-9-2004De gemeente Rijnwoude overtreedt tal van milieuregels op de twee gemeentewerven in Hazerswoude-Dorp en Koudekerk aan den Rijn. Dat hebben inspecteurs van VROM regio Zuid-West tijdens een controle onlangs geconstateerd. Rijnwoude heeft voor beide werven een proces-verbaal gekregen.
Lees verder »

Beperkte stijging van woonlasten in Rijnwoude

21-9-2004De begroting voor 2005 in Rijnwoude laat een trendbreuk zien. Aan de jaarlijkse forse stijgingen van de onroerendezaakbelasting lijkt een eind te zijn gekomen.
Lees verder »

Verpleeghuis Oudshoorn wil 32 banen schrappen

21-9-2004Verpleeghuis Oudshoorn wil 32 medewerkers met een ID-baan (voorheen Melkertbaan) ontslaan.
Lees verder »

Jongerenbijeenkomst Zoeterwoude

21-9-2004Op woensdagavond 22 september 2004 worden de resultaten van de in mei gehouden jongerenpeiling aan de jeugd gepresenteerd. Honderden Zoeterwoudse jongeren van 10 t/m 18 jaar hebben hiervoor een vragenlijst ingevuld met o.a. vragen over uitgaan, (sport)activiteiten voor de jeugd, veiligheid, speel- en ontmoetingsplekken en hetgeen de jeugd graag zou veranderen in Zoeterwoude.
Lees verder »

CDA-fractie wil snel woningbouw in Koudekerk

21-9-2004De CDA-fractie wil dat er haast wordt gemaakt met woningbouw in Koudekerk. Er mag geen tijd worden verloren met ellenlange procedures. Het CDA vindt dat de inwoners van Koudekerk met hun burgerinitiatief een duidelijke noodkreet hebben laten horen en dat de Raad daar snel wat aan moet doen.
Lees verder »

Werk aan A4 versneld, maar ook vertraagd

20-9-2004De wegprojecten rondom snelweg A4 worden vertraagd én versneld. Dit is tijdens Prinsjesdag gemeld. Zo heeft de aanleg van de verlenging van de A4 door Midden-Delfland vertraging opgelopen door nieuwe discussies over de slechte luchtkwaliteit.
Lees verder »

Burgemeesters steunen boeren in het Groene Hart

20-9-2004Dertien burgemeesters komen op voor de boeren in het Groene Hart. Volgende week dinsdag bieden zij de Tweede Kamer een 'noodkreet' aan. In deze notitie pleiten de burgemeesters voor ruimere steun voor het veenweidegebied.
Lees verder »

Hoop gloort voor Maximabrug

20-9-2004Voor de vurig gewenste Máximabrug gloort een sprankje hoop. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland laten niet langer een uitgesproken ‘nee' horen. In de voortgangsrapportage verkeer en vervoer laat gedeputeerde Norder weten dat het projecten wordt betrokken bij een verkeersstudie in de regio Gouda-Alphen-Leimuiden.
Lees verder »

Alphen krijgt grootste gevangenis van Nederland

16-9-2004Justitie wil in Alphen aan den Rijn de grootste gevangenis van Nederland bouwen. Naast de bestaande gevangenis De Geniepoort op bedrijventerrein Rijnhaven-West moet een cellencomplex komen voor 1300 criminele en niet-criminele illegalen.
Lees verder »

Politiek prikbord

16-9-2004Provinciale Staten van Zuid-Holland willen graag maatschappelijke organisaties en inwoners van Zuid-Holland actief betrekken bij de vergaderingen van de Statencommissies.
Lees verder »

Nieuwe PvdA-kernenberaden eind september

16-9-2004Nadat 14 september het Koudekerks beraad van de Rijnwoudse PvdA-fractie werd gehouden, zullen de 3 overige kernen in de laatste week van september aan de beurt zijn op 27 en 30 september.
Lees verder »

Burgers praten alsnog mee over Oude-Rijnzone

15-9-2004Burgers moeten hun zegje kunnen doen over de herinrichting van het Oude-Rijngebied. Daarom houdt Rijnwoude op 14 oktober zelf een publieksbijeenkomst waarop Rijnwoudenaren hun ideeën kwijt kunnen.
Lees verder »

Sloop De Dolfijn wellicht niet nodig

14-9-2004Zwembad De Dolfijn in Hazerswoude-Rijndijk wordt nog niet gesloopt. De gemeente Rijnwoude heeft weliswaar een sloopvergunning aangevraagd, maar die blijft voorlopig op de plank liggen.
Lees verder »

Motorrijder dodelijk verongelukt op N11

13-9-2004Een 52-jarige motorrijder uit Leiden is op zondag 12 september rond 20.40 uur op de N11 bij Bodegraven dodelijk verongelukt.
Lees verder »

Binnenkort gesprek over toekomst Rijnwoude

13-9-2004Binnenkort gaat de Provincie Zuid-Holland in gesprek met het gemeentebestuur over de toekomst van Rijnwoude. Volgens een woordvoerder van de Provincie vindt het gesprek plaats in september of oktober.
Lees verder »

Inloopavond Hazerswoude-Dorp

13-9-2004Op maandag 20 september aanstaande kunt u in het Dorpshuis kennis nemen van het concept-voorontwerp bestemmingsplan Hazerswoude-dorp.
Lees verder »

Telefonische bereikbaarheid gemeente op 17 september 2004

13-9-2004Op vrijdag 17 september aanstaande wordt bij de gemeente Rijnwoude een nieuwe telefooncentrale aangesloten.
Lees verder »

Raadsleden Rijnwoude willen duidelijkheid woningbouw

10-9-2004Wethouder Uljee (ruimtelijke ordening) loopt te hard van stapel door nu al een stedenbouwkundige visie te willen opstellen voor het centrum van Hazerswoude-Rijndijk. "Vanwaar die haast", vroegen raadsleden van alle fracties in de commissievergadering aan de wethouder.
Lees verder »

Rijnwoude stuurt buurt geen brieven meer over bouwaanvragen

10-9-2004Rijnwoude stopt met het per brief informeren van buurtbewoners over ingediende bouwaanvragen. Vrijwel altijd zijn de bewoners die het aangaat, al op de hoogte dankzij de gemeentelijke informatiepagina. Bovendien heerst verwarring over de vraag wie precies een brief van de gemeente moeten krijgen.
Lees verder »

Oostvaartpad tijdelijk afgesloten

10-9-2004In de periode van 13 september t/m 8 oktober is het Oostvaartpad in Hazerswoude-Rijndijk voor al het verkeer afgesloten.
Lees verder »

Beraad OR Hoogheemraadschap Rijnland over snoepreis

10-9-2004De ondernemingsraad van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft nog geen standpunt ingenomen over het snoepreisje van dijkgraaf en heemraden en de vier hoogste ambtenaren met hun partners.
Lees verder »

Zoeterwoude start met "idee van de maand"

10-9-2004Inwoners van Zoeterwoude kunnen vanaf 1 september 2004 maandelijks ideeën bij het gemeentebestuur van Zoeterwoude indienen.
Lees verder »

Geen steunzender voor RTV-West in Leidse regio

10-9-2004De aanvraag voor een tweede steunzender voor de regio Leiden is afgewezen, waardoor er volgens de regionale omroep in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek ontvangstproblemen blijven bestaan.
Lees verder »

Gemeente wil snel visie voor centrum Hazerswoude-Rijndijk

8-9-2004Het College van B & W wil op korte termijn een stedebouwkundige visie ontwikkelen voor het nieuwe centrum van Hazerswoude-Rijndijk. Dat is nodig omdat op dit moment al veel ontwikkelingen gaande zijn in het gebied tussen Rijndijk, Da Costasingel, Potgieterlaan en Gemeneweg.
Lees verder »

Rijkswaterstaat niet verplicht bermen te maaien

8-9-2004Rijkswaterstaat is niet verplicht de bermen jaarlijks voor 1 juni te maaien. Tot dat oordeel komt de rechtbank in de zaak die melkveehouder Henk van Dorp uit Hazerswoude heeft aangespannen tegen de rijksdienst. Van Dorp is diep teleurgesteld.
Lees verder »

Aansluiting riolering in buitengebied nog groot probleem

8-9-2004Het aansluiten van percelen in het buitengebied op de riolering levert nog steeds problemen op. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage 'Rioleringsbeleid in het buitengebied van de provincie Zuid-Holland'.
Lees verder »

Regionale versie opsporing verzocht op TV-West

7-9-2004Op woensdag 15 september start in het arrondissement Den Haag een regionaal opsporingsprogramma onder de naam ‘Team West’.
Lees verder »

Werkzaamheden aan de 's Molenaarsbrug in Alphen aan den Rijn

7-9-2004De provincie Zuid-Holland laat de ’s Molenaarsbrug in Alphen aan den Rijn opnieuw ver ven en asfalteren.
Lees verder »

Paaltjes platgemaaid

7-9-2004Een aannemer heeft de bermen van het Spookverlaat in Hazerswoude te fanatiek gemaaid. Volgens raadslid Kerkvliet (CDA) heeft hij de paaltjes met roodwitte reflectoren in zijn werk meegenomen.
Lees verder »

Wateroverlast rondom Huize Driehof

7-9-2004De wateroverlast na regenbuien rondom het bejaardencentrum Driehof in Hazerswoude-Dorp loopt uit de hand. SGP/CU-burgerlid van der Hoek uitte zijn zorgen gisteravond in de vergadering van de commissie ruimtelijke zaken.
Lees verder »

Nieuwe praktijk voor Hazerswoudse tandartsen

7-9-2004Tandheelkundepraktijk Rhynenburch wil ten oosten van de Orionhof in Hazerswoude-Rijndijk een pand met 11 behandelkamers bouwen. Van een eerder plan voor 8 behandelkamers en drie bovenwoningen ziet ze af.
Lees verder »

Fietsers trappen 10 mille bijeen

7-9-2004In totaal 1533 fietsers hebben zaterdag tijdens de Rabosponsorfietstocht 54680 kilometers en € 9.979,50 bijeengetrapt. Dat maakte Theo Boting, coördinator van de sponsortocht, bekend.
Lees verder »

Werkzaamheden aan de 's Molenaarsbrug in Alphen

6-9-2004De provincie Zuid-Holland laat de 's Molenaarsbrug in Alphen aan den Rijn opnieuw verven en asfalteren. De brug is daarom van 20 september, 9.00 uur tot 24 september, 16.00 uur voor al het gemotoriseerd verkeer afgesloten. De scheepvaart is in die tijd gestremd.
Lees verder »

Provincie draagt 10.000 euro bij aan collectief transport

6-9-2004De provincie Zuid-Holland heeft de Boskoopse veiling 10.000 euro toegezegd om collectief transport te verzorgen. De veiling had om dat bedrag gevraagd omdat de Hefbrug in Boskoop lange tijd gestremd is vanwege onderhoudswerkzaamheden.
Lees verder »

PvdA Kernenberaad Koudekerk over Bos-beton terrein

6-9-2004Het PvdA Kernenberaad in Koudekerk op 14 september staat in het teken van de ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening. De raadsleden Bernadette Wolters en Marcel van Beek zullen een inleiding verzorgen over ‘Rijnwoude Tuin van de Randstad’ en de verdere uitwerking in de Structuurvisie.
Lees verder »

Deel bezwaren tegen Molenhoek gegrond

3-9-2004De bezwarencommissie van de gemeente heeft een deel van de bezwaren van de omwonenden van het bouwplan Molenhoek gegrond verklaard.
Lees verder »

Brandweer zuigt water uit stadhuis

2-9-2004De brandweer van Alphen aan den Rijn heeft vanmorgen, 1 september, water uit het stadhuis weggezogen. Oorzaak van de wateroverlast was een lekkage op de tweede verdieping.
Lees verder »

Nachtelijke werkzaamheden A12

2-9-2004In de nachten van 6 tot en met 23 september a.s. wordt de A12 ter hoogte van Bleiswijk / Zoetermeer in definitieve vorm teruggelegd. Hiervoor worden rijstroken richting Den Haag en Utrecht afgesloten. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer via één rijstrook doorgang vinden.
Lees verder »

Rhynenburchschool weert jongeren met hek

2-9-2004Basisschool De Rhynenburch in Hazerswoude-Rijndijk krijgt nieuwe hekken, met afsluitbare toegangen en bordjes 'verboden toegang'.
Lees verder »

Onduidelijkheid over Alphens cameratoezicht

2-9-2004De gemeente Alphen aan den Rijn maakt een einde aan de schijnveiligheid die de toezichtcamera’s nu bieden op het parkeerterrein bij het NS-station. De camera’s hangen er al meer dan tien jaar.
Lees verder »

Zonnebloem zet zich in voor medemens

2-9-2004Ook dit jaar worden de inwoners van Rijnwoude weer in de gelegenheid gesteld een bloemetje te geven aan iemand die dat, volgens u, nodig heeft. De plaatselijke afdeling van de Zonnebloem (afdeling Rijnwoude-Noord)maakt dit op 9 september mogelijk.
Lees verder »

Subsidie voor speeltuinen

1-9-2004De gemeente Rijnwoude trekt ruim 27.000 euro uit voor verbeteringen bij de speeltuinen in Groenendijk, in het Tollensplantsoen en die in het Mondriaanplantsoen in Hazerswoude-Dorp.
Lees verder »

Mogelijk ‘bovengronds begraven' in Koudekerk

1-9-2004De begraafplaats in Koudekerk krijgt mogelijk een muur waarin kisten boven elkaar kunnen worden geplaatst. Het idee doet denken aan een urnenmuur en wordt al toegepast in bijvoorbeeld Spanje, zegt een woordvoerster van de gemeente Rijnwoude. Zij spreekt van ‘bovengronds begraven' ofwel bijzetten.
Lees verder »