Jaar of twee jaar vertraging voor Rijn Gouwe Lijn

Regio, 15 december 2003

Voor de sneltram Rijn Gouwe Lijn van Gouda naar Leiden ontstaat hoogstwaarschijnlijk een vertraging van een of twee jaar. De belangrijkste reden daarvan is het uitblijven van financiering van het rijk. De aanleg van het gehele tracé tot aan de kust, wordt in elk geval acht miljoen euro duurder.

Officieel wordt nog niet toegegeven dat er een kink in de kabel is bij de planning. Naar de oorzaken van de vertraging blijft het daarom gissen. Volgens projectleider Marianne Lensink van de Rijn Gouwe Lijn is nog niet al het geld binnen. In een nu boven water gekomen notitie van gedeputeerde Marnix Norder aan provinciale staten over een aanverwant onderwerp staat dat het begin van de exploitatie van de Rijn Gouwe Lijn 'naar verwachting in 2008 of 2009 is'. De financiële tegenvaller van acht miljoen euro wordt aangekondigd in een vertrouwelijk onderzoek. Uit een second opinion over de kostenraming blijken de bedragen voor de aanleg te rooskleurig.

Dit artikel is overgenomen uit het Leidsch Dagblad. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.