Zoet water via rivieren en kanalen naar Rijnland

Regio, 19 augustus 2003

Zoet water uit het IJsselmeer gaat mogelijk via rivieren en kanalen naar het Rijnland. Het Hoogheemraadschap in Zuid-Holland staat positief tegenover de ontvangst van het water. Het zoet water moet de verzilting vertragen, die is ontstaan na het binnenlaten van zilt water uit de Hollandsche IJssel.

Ambtenaren van de betrokken waterschappen en Rijkswaterstaat werkten dinsdagmiddag nog aan een advies. Rijnland verwacht dat er op korte termijn nog een beslissing valt. Het Hoogheemraadschap Rijnland, dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer in het gebied dat zich uitstrekt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda, laat sinds donderdagochtend verzilt water in uit de Hollandsche IJssel. Zo voorkomen de waterbeheerders dat waterkeringen en funderingen ernstige schade oplopen, omdat ze door de aanhoudende droogte boven water komen te staan. De verzilting treft vooral tuinder en kwekers die zoet water nodig hebben om hun gewassen te besproeien.