Rijnland, Leythenrode en Oudshoorn fuseren

Regio, 30 juni 2003

De Stichting Verpleeghuis Leythenrode in Leiderdorp, de Stichting Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen a/d Rijn en de Stichting Verpleeghuis en Reactiveringscentrum Oudshoorn in Alphen a/d Rijn vormen per 1 juli 2003 één nieuwe stichting.

Na jarenlange voorbereiding zijn eind juni de officiële handtekeningen gezet. De nieuwe stichting streeft naar zorg op maat en continuïteit van zorg voor de patiënten in de regio. Volgens een woordvoerder is samenwerking tussen ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen noodzakelijk en wenselijk vanwege de huidige schaarse capaciteit voor met name de chronisch zorgbehoevende oudere cliënten. Die schaarste wordt verergerd door het gebrek aan bestuurlijke en organisatorische samenhang tussen de diverse zorgvoorzieningen. De nieuwe stichting heeft de werktitel 'Stichting Zorggroep Leythenrode-Rijnland-Oudshoorn'.