Politie bereidt zich voor op jaarwisseling

Regio, 19 december 2002

De politie in onze regio bereidt zich voor op de viering van oud en nieuw. Samen met gemeenten, brandweerkorpsen en maatschappelijke organisaties nemen de teams maatregelen die bijdragen aan een veilige en feestelijke jaarwisseling zonder ernstige ordeverstoringen of ongevallen.

Afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan tussen oudjaarsdag 10:00 uur en nieuwjaarsdag 02:00. De politieteams zien er zoveel mogelijk op toe dat het afsteken van vuurwerk tot deze periode beperkt blijft. Wie buiten de toegestane periode vuurwerk afsteekt, loopt risico te worden aangehouden. Aangehouden minderjarigen worden aangemeld bij het Bureau Halt voor een alternatieve straf. Andere overtreders (ouder dan 18 jaar) krijgen een boete van minimaal € 52.