Specialisten LUMC draaien zondagsdienst

Regio, 27 november 2002

Een groot deel van de 800 artsen en specialisten in het Leids Universitair Medisch Centrum draaien woensdag een zondagsdienst. Ook in zeven andere academische ziekenhuizen in Nederland draaien de specialisten deze dienst.

Zij doen dit omdat ze hetzelfde willen verdienen als hun collega’s in de gewone ziekenhuizen. Spoedingrepen worden wel gewoon uitgevoerd. De academische ziekenhuizen zeggen onvoldoende geld te hebben voor de salarisverhogingen. Bovendien wil het kabinet geen extra geld uittrekken. Eerder dit jaar protesteerden de specialisten ook al tegen het verschil in salariëring.