Radio Rijnwoude in actie tegen afwijzen zendmachtiging

Rijnwoude, 29 mei 1999

Radio Rijnwoude hoopt via de steun van de Rijnwoudse gemeenteraad alsnog in aanmerking te komen voor een zendmachtiging. Lukt dat niet, dan overweegt het station een klacht in te dienen bij het Commissariaat voor de Media.

Het bestuur van de nieuwe lokale omroep legt zich niet neer bij de voorkeur van het college voor Dance Radio 916. Radio Rijnwoude kreeg eerder deze week te horen dat het college het Commissariaat voor de Media wil voorstellen om Dance Radio 916 opnieuw voor vijf jaar zendtijd toe te kennen. Volgens het college heeft die zender de afgelopen jaren bewezen professioneel te werk te gaan en in een behoefte te voorzien. De plannen van de nieuwe zender Radio Rijnwoude bevatten volgens B&W nog te veel onzekerheden. Het Commissariaat verleent per gemeente maar één machtiging voor een publieke lokale omroep.

Namens de initiatiefnemers zegt J. Bethlehem dat Radio Rijnwoude zal blijven vechten voor een zendmachtiging. "We gaan de fractievoorzitters in de raad benaderen om onze plannen verder toe te lichten en ze ervan te overtuigen dat ze voor ons moeten kiezen. Ik heb signalen ontvangen dat er vrij veel sympathie bestaat voor onze opzet. Verder hebben we van verenigingen en organisaties in de gemeente adhesiebetuigingen gekregen." Donderdag komt het voorstel van het college aan de orde in de raadscommissie Algemene Zaken & Financiën.

Volgens Bethlehem heeft het college Radio Rijnwoude op basis van oneigenlijke argumenten gepasseerd. "Er is onvoldoende gekeken of er behoefte is aan een echte lokale omroep die veel nieuws brengt. Zo'n omroep kan de sociale cohesie in een gemeente versterken. En dat geldt zeker voor een gemeente als Rijnwoude, met haar vier kernen. Dance Radio 916 vinden wij meer een regionale zender, die bovendien eenzijdige muziek draait. Verder wordt gesuggereerd dat wij een bijdrage zouden vragen van de gemeente. Daar is geen sprake van. Al met al is de motivatie van het college om ons af te wijzen nogal kort door de bocht", zegt Bethlehem.

Als ook de raad de voorkeur geeft aan Dance Radio 916, zal Radio Rijnwoude waarschijnlijk een klacht indienen bij het Commissariaat voor de Media. Bethlehem: "Dan moet maar onderzocht worden of Dance Radio 916 in feite niet een commerciële zender is en of wij op basis van correcte argumenten zijn afgewezen."

Een woordvoerder van Dance Radio 916 zegt niet bang te zijn voor een dergelijk onderzoek. "De conclusie zal zijn dat wij een publieke omroep zijn. Wij voldoen aan alle regels op dat gebied en zenden nu al meer informatie over Rijnwoude uit dan Radio Rijnwoude van plan is te gaan doen. En onlangs heeft onze programmaraad een nieuw voorstel aangenomen, waarin staat dat er nog meer nieuws en informatie zal worden uitgezonden." Verder zegt hij erop te vertrouwen dat de gemeenteraad het advies van het college volgt en voor Dance Radio 916 kiest.

Bron: Rijn en Gouwe